Fasad mot Brahegatan, påbyggnad en våning och inredd vind, utredningsskiss.
Plan 2-3 tr. ombyggnadsritning
Beställare: Fastigheten Humlegårdsmästaren HB
Antikvarisk ombyggnad. Tekniska installationer till nybyggnadsstandard.
Yta gathus - 820 kvm bostäder.
Arkitekt, konsultation och projektering.
 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

Bostadshus varsam ombyggnad Ö-malm Stockholm.