Beställare: Walter Schollin Scandinavia
Boken prisbelönt i Guldäggstävling.
Rådgivare vid produktion och marknadsföring av undertaken.

 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

Domnboken- a book of ceilings