Flygfoto, kv. Safiren 5, till höger, vid Kungsholms Kyrka.
Vindsombyggnad och nya takaltaner mot Bergsgatan
Foto med digitalt inlagd planerad ombyggnad,
för bygglov.

 

Vy från Kungsklippan mot innergård, del av fasad, taklandskap och Mälaren före ombyggnad år 2004.


Ett 15- tal ombyggnads- och inredningsprojekt, år 2005-2012.
Tre vindsombyggnad- inredningar, 75 kvm, 120 kvm och 172 kvm. 4 sep. takaltaner. 4 nya kök och badrum.
Brandklassade glasade trapphusdörrar. Ombyggt källarplan med uthyrningskontor, lägenhetsförråd och tvättstuga.
Uppdrag från brf. Safiren och resp. brf. lägenhetsägare. Projektering, bygglov och projektledning.

 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

Bostadsfastighet kv. Safiren 5, varsam ombyggnad.