Vy från öst mot ny gymnasiebyggnad. I fasad från vänster hörsal, bibliotek, huvudentré och matsal/ restaurang.
Stångehuvud naturreservat, skolgård.
Logotype i tävlingsdokument.
Vy från Gamle Stan vid Norra Hamnen mot Rinkenäs, Stångehuvud naturreservat och Västerhavet.
Arkitektur- att anpassa ny gymnasiebyggnad till kompakt f.d. fiskefabrik och till granitstenslandskapet
- att dela i volymer, anpassa till marknivåer och nyttja ljuset från öster djupt in i byggnaden.

Ny gymnasiebyggnad för kommunal drift planerad för 800 elever och 120 personal.
Utbildningslokaler anpassad till program, hörsal, biblotek, restaurang och administration.
Anvisad tomtmark i anslutning till Stångehuvud naturreservat.
Inbjuden anbudstävling till 4 fastighetsbolag med resp. byggentreprenör- och konsulter.
Skeppshavet AB erhöll beställning att bygga och hyra ut ny gymnasieskola till Lysekil Kommun.
Projektering i samarbete med Per Mangelus och Aime Hellrand Kvadranten Arkitekter. år 2009.
Byggt och invigt april 2012.

 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

Ny gymnasiebyggnad i Rinkenäs, Norra Hamnen Lysekil.