PARSON" av MADE Arkitekter
Parson- möbelserie i trä. Bord, skåp, hurtsar, ståarbetsplats och kompaktkontor.
Design MADE Arkitekter 2002

 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

PARSON kontorsmöbler