Skiss. Sektion av byggnader och överglasad del mot berget.
Lägenhetsplaner och kommunikationer, plan 2.
Bansviksbrottet, f.d. granitbrytning, för inmätning.
 
Vy från Bansviksgatan mot förgårdsbyggnader, terrasshus och granitberget. CAD-illustration.


Bostäder i  radhus och två terrasshus, boyta 1500 kvm. Två plan p- garage och två hiss- och trapphus. Glasöverbyggd innergård med gångbryggor och plantering mot berget. Berget fungerar som en andra fasad och för värmelagring. Putsade fasader kulörsamordnade med granitberget. Uppdrag för PM- fastigheter / Hathon Holding AS. Projektering i samarbete med Per Mangelus, Emilio Brandao och Jonas Engberg Kvadraten Arkitekter, år 2008- 2009.

 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

Terrasshus i Bansviksbrottet, Norra Hamnen Lysekil.