Under uppbyggnad

 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

Wasa Försäkring HK ny- och ombyggnad, Solna.