Herrljunga Terrazzo, arbetsmodell i papp.
Solavskärmning, modell i trä, skala 1:1.
 
Energiutredning av olika försörjningsalternativ med principdiagram.
I samarbete med Johannes Gillberg, GIAB VVS & ENERGI AB, febr. 2010

Fabriksbyggnad för Herrljunga Terrazzo. Byggnadsriktning öst - väst. 200 kvm solpanel mot söder och dagsljus/ateljéljus från norr in i byggnaden. Energi från solpaneler kopplat till jordvärmesystem.
Förberett på sluttande yttertak för 1400 kvm "gröna tak" för isolering och absorption av koldioxid.

 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

SUN+ROCK=ENERGY, projects.