Huvudentré. Tetraed som entré från park och för dagsljusintag till konferens.
Personalrestaurang
Glasfasad i två djup-plan för att ta hand om vinden från Genevesjön, för att kyla fasaden och för att parkens fåglar skall kunna känna av glasfasaden.
Genom glasfasadens
uppbyggnad skapas
en reflekterande
djupverkan och
byggnaden upplevs
som en del av parken.
Uppdrag:
En kontorsbyggnad
"inplanterad" i den fd
klosterparken vid
Genevesjön.
Internationell karaktär
med skandinavisk
prägel.
Glasfasad, vy från park.

Entréplanets ljusgård, vy mot parken. Skulptur av konstnär Sivert Lindblom.
Ölandskalksten och inredning från Skåne.

Beställare: Hans Ohlson och Hans Rausing. Tetra Pak Development SA.
År 1983.
Kontorsbyggnad i Lausanne, Schweiz. Yta totalt 17 000 kvm.
Kontor för 150 pers. Konferensanläggning, restaurang och garage.
Arkitekt i samarbete med arkitekt Christopher Roterman/LCA Arkitekter och lokala tekniska konsulter.

   
 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

Tetra Pak HK Lausanne, nybyggnad och inredning.