Recetpion.
Relax lobby.
Behandlingsrum, specialritad spa-inredning.
Plan och tvärsektion.
 

Beställare: Åhléns City

24 behandlingsrum, mindzone, relax med servering, omklädningsrum och spa shop. Yta ca 1 200 kvm.

Arkitekt, konsultsamordning och projektledning.

 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

Stockholm day spa Åhléns