Fasad mot Brahegatan, påbyggnad en våning och inredd vind, utredningsskiss.
Plan 2-3 tr. ombyggnadsritning

Beställare: Fastigheten Humlegårdsmästaren HB
Antikvarisk ombyggnad. Tekniska installationer till nybyggnadsstandard.
Yta gathus – 820 kvm bostäder.

Arkitekt, konsultation och projektering.