Vy från norr mot hotellbyggnader med spa och utomhuspool och till höger bef. högskola.
Fasader, veckade, i glas och ljus emalj speglar himmel och hav och ger utsikt. CAD-illustration.

Inbjuden arkitekttävling med program för ny bebyggelse, trafikföring och parkering i Norra Hamnen.
Hotell med 150 rum, motion spa med pool, konferensanläggning med auditorium, restauranger, 400 bilparkeringar, sjönära radhus och äldrebostäder i punkthus samt butiker i gatuplan.
Arkitektur: funktionellt till innehåll och tidsanpassat till yttryck. Respekt mot Gamle Stans kulturbebyggelse genom att avstå från besläktad arkitektur. Hela uppdelade ytor och volymer med kvalitet i material och utförande. Hotellbyggnad, 10 vån. ger den f.d. industrimarken i Norra Hamnen en symbolbyggnad.
Uppdrag för PM Fastigheter / Hathon Holding AS. Projektering i samarbete med Emilio Brandao,
Aime Hellrand och Jonas Engberg Kvadraten Arkitekter, år 2008.
Pågående plan- och byggnadsutredningar.

Vy mot utomhuspool, hotell, konferens- och restaurang- byggnad, mot söder trappad hotellbyggnad med takträdgård.
Situationsplan, illustration.
Hotell med spa- restaurang- och konferenslokaler, ritning plan 2.