Ny gymnasiebyggnad för kommunal drift planerad för 800 elever och 120 personal. Utbildningslokaler anpassad till program, hörsal, biblotek, restaurang och administration. Anvisad tomtmark i anslutning till Stångehuvud naturreservat. Inbjuden anbudstävling till 4 fastighetsbolag med resp. byggentreprenör- och konsulter. Skeppshavet AB erhöll beställning att bygga och hyra ut ny gymnasieskola till Lysekil Kommun. Projektering i samarbete med Per Mangelus och Aime Hellrand Kvadranten Arkitekter. år 2009.
Byggt och invigt april 2012.

Vy från Gamle Stan vid Norra Hamnen mot Rinkenäs, Stångehuvud naturreservat och Västerhavet. Arkitektur- att anpassa ny gymnasiebyggnad till kompakt f.d. fiskefabrik och till granitstenslandskapet att dela i volymer, anpassa till marknivåer och nyttja ljuset från öster djupt in i byggnaden.
Vy från öst mot ny gymnasiebyggnad. I fasad från vänster hörsal, bibliotek, huvudentré och matsal/ restaurang.
Stångehuvud naturreservat, skolgård.
Logotype i tävlingsdokument.