Fabriksbyggnad, 1900 kvm, orienterad öst- väst. Mot söder takdel, i 35 gr., med 200 kvm solpanel. Mot norr , plan 2, fönsterpartier för dags- ateljéljus in i byggnaden. Mot väster balkong från matsal. Taksprång från 15- 500 cm. Solavskärmning. Fasader plan 2, hängrännor och stuprör i aluzink. Yttertak beklätt med takpapp Plan 1, vitmålad prefab. betongelement, höga fönsterpartier i vit o. gul kulör. Foto juni 2012.

Huvudkontor , designstudio, utställning, matsal, gym, verkstäder och lager . Inspirerad av äldre fabriksbyggnader med höga fönsterpartier och stora rumsvolymer . Solpaneler kopplade till ett jordvärmesystem för låga driftskostnader . Lokalt tillverkade byggnadsdelar och anv. av ortens byggentreprenörer. Samarbete med lokala tekniska konsulter och ark. Kim Gyllenpalm, bygglov. Program, projekt- och byggledning Lena o. Anders Lundell, Herrljunga Terrazzo.

Teknikrum, nedan, till- och frånluftsaggregat, värmeåtervinning och till höger utrustning för solpanel- och jordvärmesystem

Teknikrum plan 2, terrazzogolv och dagsljus från norr.
Solpaneler installerade, okt. 2012