Illustrerad plan av
galleria-park. Se foto.
Princip för färgsättning av produktionsutrustning.
Industri-layout.
Beställare: SAAB Automobil.
Nittiotalets verkstadsmiljö. Prisbelönt 1990.
Lokaler för bilproduktion, administration, lager och personal om ca 100 000 kvm.
Arkitekt i samarbete med LCA / Thurfjellgruppen.
Del av galleria-park centralt genom produktionslokalen.
 

Gösta Jernberg, MADE/GJ Arkitekter KB
made.arkitekter@gmail.com / 2018-10-21

SAAB bilfabrik, Malmö.