Beställare: Grete och Ola Holmgren, Palma Pictures.
3 000 kvm inkl. studio om ca 1 000 kvm med rumshöjden 10 m.
Inredning: PARSON standard och specialmöbler.
Arkitekt i samarbete med lokala konsulter och entreprenörer.

Reception, PARSON receptionsdisk.
Kontor, PARSON kontorsmöbler.
Belysning, rumssektioner av kontor.