Nittiotalets verkstadsmiljö. Prisbelönt 1990.
Lokaler för bilproduktion, administration, lager och personal om ca 100 000 kvm.

Arkitekt i samarbete med LCA / Thurfjellgruppen.

Del av galleria-park centralt genom produktionslokalen.

Illustrerad plan av galleria-park. Se foto.

Princip för färgsättning av roduktionsutrustning.
Industri-layout.
Beställare: SAAB Automobil.