OLIKA- DIFFERENT- DIFFÉRENT – VERSCHIEDENE…
Alla beställare av bygg- och inredningsprojekt är olika.
Det gillar vi.
Alla projekt har olika förutsättningar betr. program, mål, budget tidplan
och storlek.
Det gillar vi.
Vi är ett mindre arkitektkontor som samarbetar med tekniska konsulter
och arkitektkollegor.
Vi har jobbat med projektering av nybyggnad, ombyggnad, inredning
och produktdesign i både mindre och större projekt under ett 30- tal år.
Vi redovisar aktuella bygg- och inredningsprojekt samt under rubriken ARKIV några äldre.
De har byggts, pågår med vidare planering och några har arkiverats.
Skiss- och idéarbetet gäller projektets alla delar från start till mål,
från detaljplan till möbler.
Det gillar vi.
Det tekniska utförandet skall vara yrkesmässigt och hållbart över tiden.
Det gillar vi.
Alla beställare av bygg- och inredningsprojekt deltar aktivt i alla delar och de skall vid färdigställandet veta att de fått det bästa möjliga för sin insatts.
Det gillar vi.
Tack till alla beställare som vi arbetat för och med i redovisade projekt.
De har ”laggt ribban” för ett lyckat resultat.
Gösta Jernberg, arkitekt

Nybyggnad för Herrljunga Terrazzo. Inspektion av prefab betongelement och stålstomme,
okt. 2011
Byggskylt med byggherre, konsulter och lokala byggentreprenörer.
Från inflyttning, sept. 2012