Fabriksbyggnad för Herrljunga Terrazzo. Byggnadsriktning öst – väst. 200 kvm solpanel mot söder och dagsljus/ateljéljus från norr in i byggnaden. Energi från solpaneler kopplat till jordvärmesystem. Förberett på sluttande yttertak för 1400 kvm ”gröna tak” för isolering och absorption av koldioxid.

Herrljunga Terrazzo, arbetsmodell i papp.
Solavskärmning, modell i trä, skala 1:1.