Mark- tomtyta vid strand med mindre brygga kunde periodvis ej användas. P.g.a. väderpåverkan kan havsnivån skilja på 0.6 m och göra marken vattensjuk. Genom omfattande markplanering bl.a. med 3 st 1.9 m. höga stenkistor och singelutfyllnad kan idag c:a 100 kvm tomt användas i anslutning till ny brygga. Ny brygganläggning och strandhus är planerad och byggd år 2008- 2011. Byggherre och byggledare var Jan Wister med lokala materialleverantörer och byggentreprenör. Bygglov och detaljerad mark- och byggnadsprojektering utfördes.

Vy från bef. lusthus mot ny brygganläggning och nytt strandhus. Ramsmorasundet är del av Stockholms skärgård. Strandliv har kunnat skapas med genomförda byggåtgärder.
Vy från bef. bostadshus altan ner mot ny mark och brygganläggning. Till vänster nytt strandhus och till höger bef. lusthus.

Byggnad med stor bastu, wc o. dusch och gästrum med pentrykök. Byggnadsarea 30 kvm. Rödmålad liggande träfasad och falsat plåttak. Loggia under utskjutande tak 1.8 m från strandkant.

Fastighet: Bolby 11:1 Ljusterö. F.d. lanthandel ombyggt till bostad kompl. år 2008- 2011 med brygganläggning och strandhus.