Mittdel i vitputsad betongsten i ett plan byggd på 1950-talet revs. Ny byggnadsdel anpassad till den äldre stamfastigheten uppfördes.
Vardagsrum, matsal, och kök med full rumshöjd till taknock med halvcirkelfönster. Nya fönsterdörrpartier, fasadpaneler, tegeltak och tekniska installationer. Bevarad spec. Tore Wretman rotiseri i öppen spis vid matsal- kök. Markplanering med bryggor. Projektering i samarbete med byggherre och lokal byggentreprenör, år 2004.

”Lilla klubben” med ny mittdel anpassad till den högra stamfastigheten.
Fasad från sjön före ombyggnad.

Fasader före ombyggnad.
Glasad äldre byggnadsdel med öppen spis, sparas.