”PARSON” av MADE Arkitekter
Parson- möbelserie i trä. Bord, skåp, hurtsar, ståarbetsplats och kompaktkontor.
Design MADE Arkitekter 2002